FilozofickáfFakulta

Studium

Sekce obsahuje informace týkající se základních typů studia, naleznete zde rozvrh a charakteristiku vyučovaných přednášek či seminářů a odkazy na hlavní informační zdroje vztahující se k důležitým oblastem studia na oboru Pomocných věd historických a archivního studia (Studijní informační systém, Kvalifikační práce, Studijní plány, Studijní předpisy a řády, Moodle).