FilozofickáfFakulta

Studium

Sekce obsahuje informace týkající se základních typů studia, naleznete zde rozvrh a charakteristiku vyučovaných přednášek či seminářů a odkazy na hlavní informační zdroje vztahující se k důležitým oblastem studia na oboru Pomocných věd historických a archivního studia (Studijní informační systém, Kvalifikační práce, Studijní plány, Studijní předpisy a řády, Moodle).  

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si vás vyzvat, abyste ohodnotili výuku,...

23. Květen 2019

SZK obou oborů (Archivnictví i VSS) se uskuteční dne 10. června. Přesný harmogram bude...

17. Květen 2019

datum odevzdání je dne 20.5. včetně.

16. Květen 2019