FilozofickáfFakulta

Studium

Sekce obsahuje informace týkající se oborů a typů studia, které nabízí katedra PVHAS, včetně oborů dalšího vzdělávání a U3V.

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019