Filozofická Fakulta

Věda a výzkum

V této sekci jsou uvedeny informace o vědecké a výzkumné činnosti probíhající na Katedře pomocných věd historických a archivního studia. V příslušných sekcích jsou zmíněny profilové projekty řešené na tomto pracovišti, stěžejní vydané publikace a pořádané konference.

Aktuality

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. Listopad 2018