FilozofickáfFakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Hlavní oblastí výzkumu katedry pomocných věd historických a archivního studia logicky tvoří studium pomocných věd historických a písemných pramenů v historických českých zemích a v České republice v nejširším slova smyslu. Badatelská činnost se přitom soustřeďuje na písemnou kulturu v celé šíři její produkce a včetně předpokladů a podmínek její existence a její společenské funkce. V centru zájmu pracovníků katedry jsou úřední písemnosti a instituce, které je produkují, v celém rozsahu od počátků písemné kultury v českých zemích do současnosti, a to písemnosti a instituce státní a církevní správy a samosprávy, speciálně také písemnosti hospodářské a finanční povahy a dějiny příslušných institucí. Tyto jevy jsou sledovány zejména v rámci diplomatiky, paleografie a dějin správy.  Stranou nezůstává ani studium ostatních pomocných věd (kodikologie, heraldika, genealogie, numismatika, chronologie),  také narativních, především historiografických, pramenů, pramenů k dějinám mobility, Ego-dokumentů ve středověku a v raném novověku, pramenů k dějinám umění apod. Významnou součástí studia uvedené problematiky je zpřístupňování historických pramenů v odborných edicích.

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020