FilozofickáfFakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Hlavní oblastí výzkumu katedry pomocných věd historických a archivního studia logicky tvoří studium pomocných věd historických a písemných pramenů v historických českých zemích a v České republice v nejširším slova smyslu. Badatelská činnost se přitom soustřeďuje na písemnou kulturu v celé šíři její produkce a včetně předpokladů a podmínek její existence a její společenské funkce. V centru zájmu pracovníků katedry jsou úřední písemnosti a instituce, které je produkují, v celém rozsahu od počátků písemné kultury v českých zemích do současnosti, a to písemnosti a instituce státní a církevní správy a samosprávy, speciálně také písemnosti hospodářské a finanční povahy a dějiny příslušných institucí. Tyto jevy jsou sledovány zejména v rámci diplomatiky, paleografie a dějin správy.  Stranou nezůstává ani studium ostatních pomocných věd (kodikologie, heraldika, genealogie, numismatika, chronologie),  také narativních, především historiografických, pramenů, pramenů k dějinám mobility, Ego-dokumentů ve středověku a v raném novověku, pramenů k dějinám umění apod. Významnou součástí studia uvedené problematiky je zpřístupňování historických pramenů v odborných edicích.

Aktuality

Vážené studentky a studenti, podařilo se mi na úterky sjednat učebnu pro povinně...

27. Únor 2020

Dne 28.2. v 10:30, místnost 215. V rámci přednášky budou studenti seznámeni s aktuálními...

25. Únor 2020