FilozofickáfFakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Hlavní oblastí výzkumu katedry pomocných věd historických a archivního studia logicky tvoří studium pomocných věd historických a písemných pramenů v historických českých zemích a v České republice v nejširším slova smyslu. Badatelská činnost se přitom soustřeďuje na písemnou kulturu v celé šíři její produkce a včetně předpokladů a podmínek její existence a její společenské funkce. V centru zájmu pracovníků katedry jsou úřední písemnosti a instituce, které je produkují, v celém rozsahu od počátků písemné kultury v českých zemích do současnosti, a to písemnosti a instituce státní a církevní správy a samosprávy, speciálně také písemnosti hospodářské a finanční povahy a dějiny příslušných institucí. Tyto jevy jsou sledovány zejména v rámci diplomatiky, paleografie a dějin správy.  Stranou nezůstává ani studium ostatních pomocných věd (kodikologie, heraldika, genealogie, numismatika, chronologie),  také narativních, především historiografických, pramenů, pramenů k dějinám mobility, Ego-dokumentů ve středověku a v raném novověku, pramenů k dějinám umění apod. Významnou součástí studia uvedené problematiky je zpřístupňování historických pramenů v odborných edicích.

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021