FilozofickáfFakulta

Konference

Pracovníci katedry  PVHAS se pravidelně podílejí na organizaci a obsahové náplni vědeckých konferencí  v ČR i v zahraničí. V rámci úkolu Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny řešeného v rámci výzkumného záměru uspořádala katedra mezinárodní konferenci Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2006. Z konferencí, při jejichž organizaci členové katedry pravidelně spolupracují je  nutno uvést konference v řadě Světci a jejich kult ve středověku (hlavní pořadatel Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK), Korunní země v dějinách českého státu (hlavní pořadatel Ústav českých dějin FF UK), Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih (společně s FF UJEP Ústí nad Labem a AhlM Prahy) a mezioborová setkání k dějinám 19. století v Plzni. Vedle toho členové katedry každoročně vystupují s referáty na četných domácích a zahraničních konferencích.

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020