Filozofická Fakulta

Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Bakalářský studijní obor Pomocných věd historických a archivního studia

Navazující magisterský studijní obor Pomocných věd historických a archivního studia

Bakalářský studijní obor Veřejná správa a spisová služba

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018