FilozofickáfFakulta

Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Bakalářský studijní program Archivnictví a pomocné vědy historické

Navazující magisterský program Archivnictví a pomocné vědy historické

Bakalářský studijní program Veřejná správa a spisová služba

Navazující magisterský program Veřejná správa a spisová služba

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Aktuality

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. Červenec 2019