Filozofická Fakulta

Průběh přijímacího řízení na obor PVH a archivnictví (Bc.)

 

Odkaz na informace opřijímacím řízení na stránkách UK naleznete ZDE.

 

Přijímací zkouška: jednokolová (pouze písemná):

1) zájem o obor

2) všeobecný kulturně historický přehled

3) základní informovanost o historické literatuře

4) němčina / angličtina - porozumění textu

5) orientace v latinismech užívaných v odborných textech

 

další požadavky: žádné

 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Aktuality

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. Listopad 2018