FilozofickáfFakulta

Průběh přijímacího řízení na program Archivnictví a pomocné vědy historické

Odkaz na informace opřijímacím řízení na stránkách UK naleznete ZDE.

 

Přijímací zkouška: jednokolová (pouze ústní):

1) přehled PVH (zvláště diplomatika a paleografie - teoreticky i prakticky)

2) prameny k českým dějinám

3) dějiny správy a archivnictví

4) znalost němčiny a latiny

5) přehled o odborné literatuře

 

další požadavky: předložení bakalářské práce (předkládá se při přijímací zkoušce)

 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Aktuality

Dne 20. a 21.2. bude uzavřen sekretariát z důvodu čerpání dovolené.

19. Únor 2019