Filozofická Fakulta

Průběh přijímacího řízení na obor Veřejná správa a spisová služba (NMgr.)

Odkaz na informace opřijímacím řízení na stránkách UK naleznete ZDE.

 

Přijímací zkouška: jednokolová (pouze ústní):

1) přehled PVH (zvláště diplomatika a paleografie - teoreticky i prakticky)

2) prameny k českým dějinám

3) dějiny správy a archivnictví

4) znalost němčiny a latiny

5) přehled o odborné literatuře

 

další požadavky: předložení bakalářské práce (předkládá se při přijímací zkoušce)

 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Aktuality

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. Listopad 2018