FilozofickáfFakulta

Průběh přijímacího řízení na obor Veřejná správa a spisová služba (Bc.)

Odkaz na informace opřijímacím řízení na stránkách UK naleznete ZDE.

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:
Ústní část
1) všeobecný kulturně společenský přehled se zřetelem k českým dějinám (základní orientace v správním uspořádání) (max. 40 bodů)
2) motivace a zájem o obor (max. 30 bodů)
3) diskuse o přečtené literatuře se vztahem k oboru (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: při zkoušce uchazeč předloží seznam prostudované odborné literatury vztahující se k oboru z oblasti historie, archivnictví, dějin správy, pomocných věd historických

Aktuality

Dne 20. a 21.2. bude uzavřen sekretariát z důvodu čerpání dovolené.

19. Únor 2019