FilozofickáfFakulta

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

1) obor Pomocné vědy historické a archivnictví

- základní pojmy z pomocných věd historických:

Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

- základní přehled o organizaci archivnictví v ČR:

http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví, Praha 1982

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995

Šťouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999

- seznámení se s odbornými periodiky (vedle sledování historických časopisů jako např. Dějiny a současnost, Historický obzor a regionálních periodik):

Archivní časopis

Sborník archivních prací

- významné osobnosti z oboru:

Kutnar F. - Marek J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

2) obor Veřejná správa a spisová služba

Josef Bartoš, Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995.

Ivan Bittner a kol., Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a podnikatelské sféře, Praha 1998.

Martin Seidler, Jak nakládat s písemnostmi? Aneb registratury, spisovny a archivy obchodních společností, Ostrava 1999.

Olga Kuntová – Miroslav Kunt, Správa dokumentů v praxi: spisové služby a účetnictví, Ostrava 2002.

Miroslav Kunt – Tomáš Lechner, Spisová služba, Praha 2015.

Karel Malý a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010.

Josef Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.

Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha1993, 1997, 2002, …2014

Jiřina Šťouračová, Úvod do archivnictví, Brno 1999

http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021