FilozofickáfFakulta

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

1) obor Pomocné vědy historické a archivnictví

- základní pojmy z pomocných věd historických:

Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

- základní přehled o organizaci archivnictví v ČR:

http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví, Praha 1982

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995

Šťouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999

- seznámení se s odbornými periodiky (vedle sledování historických časopisů jako např. Dějiny a současnost, Historický obzor a regionálních periodik):

Archivní časopis

Sborník archivních prací

- významné osobnosti z oboru:

Kutnar F. - Marek J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

2) obor Veřejná správa a spisová služba

Josef Bartoš, Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995.

Ivan Bittner a kol., Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a podnikatelské sféře, Praha 1998.

Martin Seidler, Jak nakládat s písemnostmi? Aneb registratury, spisovny a archivy obchodních společností, Ostrava 1999.

Olga Kuntová – Miroslav Kunt, Správa dokumentů v praxi: spisové služby a účetnictví, Ostrava 2002.

Miroslav Kunt – Tomáš Lechner, Spisová služba, Praha 2015.

Karel Malý a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010.

Josef Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.

Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha1993, 1997, 2002, …2014

Jiřina Šťouračová, Úvod do archivnictví, Brno 1999

http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020