Filozofická Fakulta

Studentská sekce

V současné době fungují při Katedře pomocných věd historických a archivního studia dvě studentské iniciativy:

Pražské studentské sekci České archivní společnosti (INFO)

a

spolek studentů oboru Veřejná správa a spisová služba VeSS.

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018