FilozofickáfFakulta

PSS ČAS

 

O nás

Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS) sdružuje studenty Katedry PVH a archivního studia na FF UK napříč všemi ročníky studia. Jejím hlavním posláním je organizování exkurzí a výletů za nejrůznějšími cíli, zabývá se však i zprostředkováním praxí a brigád v archivních institucích pro studenty KPVHAS, stejně jako mentoringem čerstvě přijatých studentů během jejich prvního semestru.

 

Proč být členem PSS ČAS?

PSS ČAS pořádá pravidelná setkání se svými členy s cílem vzájemného seznámení a sdílení společných zážitků. Krom toho plynou z řádného členství i určité výhody – např. finanční příspěvek při účasti na sekcí pořádaných akcích nebo dostupnost některých publikací vydaných Českou archivní společností zdarma.

 

Jak se stát členem?

Každý zájemce o členství musí vyplnit členskou přihlášku, kterou obdrží od služby v knihovně KPVHAS (místnost 213) nebo při příležitosti konání valných hromad PSS ČAS. Odevzdáním přihlášky a zaplacením pravidelného ročního příspěvku ČAS, který činí 150 Kč, se stává řádným členem a je nadále informován o veškerém dění uvnitř sekce prostřednictvím informačních e-mailů a pravidelných sekčních newsletterů.

Těšíme se na nové členy!

 

Kontakty

Kontaktní osoba: Kristýna Ansorgová, předsedkyně

E-mail: psscas@cesarch.cz

Facebook: https://www.facebook.com/psscas

Web: http://cesarch.cz/studenti-praha1

Aktuality

There are not any news