Nástěnka | Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Filozofická Fakulta

Nástěnka

Státní závěrečné zkoušky

Vážené studentky a studenti, dovoluji si vás upozornit, že ve ČTVRTEK 16.8. BUDU NA KATEDŘE POUZE DO 14.30. V pondělí 20.8. budu ze zdravotních důvodů chybět úplně, v úterý přijdu až po poledni. 

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací se pro obor Archivnictví a PVH se ukuteční dne 4.9.

Pro obor VSS dne 5.9.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

INFORMAČNÍ DEN PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU ARCHIVNICTVÍ A PVH

Srdečně zveme nově přijaté studenty 1. ročníku archivnictví a PVH na informační a seznamovací schůzku, která se uskuteční ve středu 26. září 2018. Začínáme v místnosti P215 v 10.00. Během dopoledne proběhne představení katedry a studijního informačního systému, v odpoledních a večerních hodinách méně oficiální program - seznámení s fakultním životem a posezení s kolegy z vyšších ročníků.
Zájemci o účast nechť se přihlásí do neděle 2.

ŽMP hledá pracovníka na pozici „Archivář – správce podnikového a el. Archivu a poválečných fondů“

Podrobnosti v příloze. Uvedené termíny vzhledem k tomu, že místo dosud nebylo obsazeno, samozřejmě neplatí.

SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Dovoluji si Vás informovat o tom, že SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály.
 
Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce.

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

Seminární práce z kurzu Ediční teorie a praxe prof. Pátkové

O zadání tématu seminární práce je třeba se přihlásit u prof. Pátkové.

Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Více v příloze.

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

There are not any news