Filozofická Fakulta

Nástěnka

Provoz sekretariátu a knihovny KPVHAS, konzultace

Po dobu nepřítomnosti Mgr. Kindla jsou úřední hodiny sekretariátu zrušeny. Pro zapisování atestací a praxí se obracejte na dr. Dobeše, v ostatních záležitostech (včetně správy webové nástěnky) se obracejte na e-mail: janhanousek@volny.cz.

Konzultační hodiny ve zkouškovém období jsou na základě předchozí e-mailové dohody  s jednotlivými vyučujícími. O případných změnách budeme informovat. Prof. Bláhová a doc. Šouša mají termíny vypsané. 

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz ! Po dobu nepřítomnosti Mgr. Kindla řešte zadání výhradně s vedoucím své práce.!

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Výběrové řízení na pracovní pozici - Dobříš

Kulturní středisko Dobříš vypisuje výběrové řízení na pozici v Muzeu města Dobříše. Podrobnosti v příloze.

SOA Praha hledá brigádníky na letní prázdniny

Oddělení hospodářských fondů SOA Praha (Centrála - Chodovec) nabízí brigádu pro studenty archivnictví v rozsahu 160 hodin, které je nutné vyčerpat do 30. 9. 2018. Mzda 80 Kč/hod.

Kontakt: <marie.tarantova@soapraha.cz>

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

Seminární práce z kurzu Ediční teorie a praxe prof. Pátkové

O zadání tématu seminární práce je třeba se přihlásit u prof. Pátkové.

Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Více v příloze.

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

Konzultace doc. Šouši 25. 6. budou od 16.30.

17. Červen 2018

2. 7. 11-12 h
14. Květen 2018