FilozofickáfFakulta

News

12.12.2019 - 09:25

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

09.12.2019 - 14:54

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00 hod – 12:00 hod. v Malé aule Karolina, Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město.

02.12.2019 - 10:34

Zítra se ruší výuka, která probíhá v NA 12.45–14.15

27.11.2019 - 14:15

5.12. od 11.00 v Archivu hl. m. Prahy (Chodovec)

10.12. (úterý!) 10.30 Nár. archiv, M. Horákové 133

12.12. již v obvyklou dobu na obvyklém místě

23.10.2019 - 13:36

Dne 6. prosince 2019 bude Státověda, Informační systémy 8. listopadu 2019 (12:30 až 17:25).

14.10.2019 - 13:43

Ediční teorie a praxe se bude konat ve čtvrtek 17. 10. v době od 10,50 do 12,45 (prof. Pátková)
Sfragistika - heraldika - genealogie  se bude konat ve čtvrtek 17. 10. v době od 13 hod (faleristika - dr. Havlová).

14.10.2019 - 08:56

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Dokumentace středověkých a raně novověkých nápisů: epigrafická databáze a její využití,

který se bude konat 17. října 2019 v 9,30 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1.

14.10.2019 - 08:16

Výběrová přednáška Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku (AAH500153) se bude konat v úterý dopoledne v m.č. 214 od 9:10, a to 1x za 14 dní  počínaje 15. říjnem. Další zájemci vítáni. M. Holá

02.10.2019 - 07:38

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech:
I. Ebelová: 8. října, 5. listopadu a 17. prosince - NA, 1. odd., M. Horákové 133
Zd. Hojda: 22. října - AhlMP,  19. listopadu - SOA, 3. prosince - AUK. 

01.10.2019 - 14:33

Výuka prof. Bláhové začne až v týdnu od 7. 10.

01.10.2019 - 12:13

Výuka prof. Pátkové začne z důvodu zahraniční služební cesty až 15. 10.

30.09.2019 - 13:56
27.09.2019 - 10:13

Předmět

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945                              Šouša, Dobeš      215

byl změněn na

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945 I.                              Šouša, Dobeš      215

archiváři i spisovkáři jej navštěvují společně


27.09.2019 - 08:34
V zimním semestru 2019-2020 si studenti mohou zapisovat tyto výběrové přednášky:
  1. AAH500197 Školy a vzdělání v českých zemích vrcholného středověku (do založení pražské univerzity), vyučující: prof. Marie Bláhová 
  2. AAH500153 Panovnická kancelář ve středověku a v raném novověku, vyučující doc. Mlada Holá.

    Děkuji.
     
    Jan Dobeš   

 

03.09.2019 - 09:31

Dopolední program je určen pro všechny nově přijaté studenty obou oborů (Archivnictví a PVH i Veřejná správa a spisová služba) ve všech formách studia.

Začátek: pátek 27. 9. 2019 v 9.30 v místnosti P215
9.30-9.45 Uvítání a úvodní slovo (doc. Ivana Ebelová)
9.45-10.15 Základní informace o studiu (dr. Jan Dobeš)
10.15-10.30 Možnosti studia a stáží v zahraničí (doc. Zdeněk Hojda)
10.30-11.00 Studijní plán, systém kreditů, studijní informační systém (K. Ansorgová)
11.00-11.15 Představení studentského spolku PSS ČAS (K. Ansorgová)
11.15-11.45 Prohlídka filozofické fakulty a katedry PVH, zejména knihoven (J. Hanousek,
A....
22.07.2019 - 09:44

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací schůzka pro nově přijaté studenty oboru archivnictví a pomocné vědy historické.
V dopolední části programu, která je společná pro nově přijaté studenty oborů Archivnictví a PVH i Veřejná správa a spisová služba je Vás čeká oficiální uvítání, informace o studijním informačním systému, organizaci a průběhu studia, mimostudijních aktivitách (studentském spolku) a seznámení s knihovnou katedry a dalšími důležitými knihovnami, jejich fondy a provozem.
Odpoledne bude pro kolegy přijaté na obor Archivnictví a PVH následovat neformální program - procházka po důležitých místech fakultního života, zábavný kvíz či seznámení se staršími kolegy.
Prosíme zájemce, aby se nejpozději do 1. září přihlásili na e-mailové adrese psscas@cesarch.cz."
30.05.2019 - 09:54

V autobuse zůstalo několik předmětů, které se nacházejí na katedře: spacák Tesco.

29.04.2019 - 10:34
22.01.2019 - 11:22
14.01.2019 - 10:30

Dne 21.1. dojde ke zrušení konzultačních hodin.

06.10.2018 - 11:39

Výpujční hodiny se v pondělí 8. 10. posouvají na 8.00-16.00.

Děkujeme za pochopení.

06.10.2018 - 11:34

První setkání v rámci předmětu Základy výpočetní techniky I. se uskuteční ve čtvrtek 11.10. v 7.30 v místnosti 119 v Celetné ulici. Na tomto setkání budou studenti seznámeni s náplní a programem kursu.

04.10.2018 - 14:54

Doktorský seminář v ZS 2018/2019 se bude konat v pátek 12. října od 10.00 v místnosti 215. Podrobnosti ve prostředním sloupci.

News

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

12. December 2019

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00...

09. December 2019

Zítra se ruší výuka, která probíhá v NA 12.45–14.15

02. December 2019

5.12. od 11.00 v Archivu hl. m. Prahy (Chodovec)

10.12. (úterý!) 10.30 Nár. archiv, M....

27. November 2019

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. October 2019