FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Konference KPVHAS a NA ČR 2019 - program.

Předběžný program v příloze.

Rekvalifikační kurz – Němčina pro archivní a badatelskou praxi

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci s dr. Hasilovou z Jazykového centra FF UK, která je hlavní vyučující, pořádá v průběhu zimního a letního semestru ak. roku 2019/2020 vzdělávací Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi.

Kurz se bude konat pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 7. listopadu 2019 do 25. června 2020, ve čtyřhodinových vyučovacích blocích v době od 15,50 do 19,10 hod.

Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

17. kolo soutěže GAUK 2020 - infoseminář

Na semináři na vás čeká prezentace týkající se sestavení a podání žádosti o projekt podmínek, které musí splňovat. Pokud bude Vámi podaný projekt podpořen, bude Vám poskytnuta rovněž příručka určená pro příjemce z FF UK (např. čerpání rozpočtu nebo změny v projektu). Ke konci semináře bude prostor i pro Vaše dotazy.

 

Němčina historických pramenů – posunutí splnění atestace

Výzýváme tímto studenty, kteří jsou nuceni žádat o posunutí splnění atestace z kurzu Němčina historických pramenů (kvůli onemocnění Dr. Hasilové a následnému pozastavení výuky), aby o tom poslali mail na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz. O posunutí plnění se totiž bude žádat hromadně a najednou.

ARCHIVNÍ KURZ

 

Vážení účastníci Archivního kurzu,
první setkání po prázdninách bude 20. 9. v obvyklou hodinu, místo a přesný rozvrh bude ještě upřesněn - vzhledem k dovoleným učitelů nemohlo být učiněno dříve. V každém případě bude 20. 9. opakovací test  a konzultace k závěrečným pracím.
Další termíny jsou 4. 10., 18. 10. a 15. 11., další info v nejbližších dnech.

 

Práce v české zahraniční službě

Hledáme motivované zájemce o prestižní kariéru v české zahraniční službě. Úspěšní kandidáti projdou vzdělávacím programem na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. 

Inzerát na místo metodika spisové služby a archiváře

ve Státním ústavu radiační ochrany, v.v.i.
Bartoškova 28
140 00  Praha 4

Pracovní místo pro archiváře

Informace o výběrovém řízení jsou na webových stránkách magistrátu (viz http://urdeska.praha.eu/files/vyberove%20rizeni_AMP_3246_archivar-spec_VR150-19.pdf?ids=Og6uHsluLsvtOOnnymSG6A==  - pokud by odkaz nefungoval, je to výběrové řízení evidenční číslo PER-4938/2019).  

 

Ministerstvo kultury – odbor médií a audiovize Brigáda - archivní činnost

Ministerstvo kultury – odbor médií a audiovize

Brigáda - archivní činnost

Dohoda o pracovní činnosti

Náplň práce

· příprava materiálů pro archivaci, následná archivace

· práce s elektronickou spisovou službou

- místo výkonu: Praha 6, Milady Horákové 139

Vstupní předpoklady

· vzdělání: min. student/ka bakalářského studia

· znalost programů MS Office a Excel, spisová služby Ginis výhodou

· samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Nabízíme

- brigádu – dohoda o pracovní činnosti

Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek 20.6. 11-17 hodin.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro návštěvníky otevřou dne 20. června 2019 dvě budovy ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek (každou celou hodinu) budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště.

Sborník Archivum Trebonense 15|2020. Call for papers.

 

Státní oblastní archiv v Třeboni chystá na rok 2020 již 15. číslo svého sborníku, nosným tématem bude Zvíře v historickém kontextu. Své příspěvky, jež redakce přijímá jak do recenzované části, tak do části vyhrazené pro krátké zprávy, můžete předběžně přihlašovat do 30. června 2019 prostřednictvím elektronického formuláře (odkaz v příloze), uzávěrka dokončených příspěvků je 30. listopadu 2019.

Zahájení výstavy Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, kterou uspořádal Památník národního písemnictví. Hlavní letošní výstavní projekt je multižánrovou expozicí, která mapuje dialog české a slovenské kultury v období od počátku devatenáctého století do roku 1939.

 

Vernisáž se uskuteční ve středu 12. června v 18 hodin v letohrádku Hvězda.

News

Výzýváme tímto studenty, kteří...

05. September 2019

Dopolední program je určen pro všechny nově přijaté studenty obou oborů (Archivnictví a PVH i...

03. September 2019

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. July 2019