FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Rozvrh na zimní semestr

Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze najdete rozvrh na zimní semestr. Předem upozorňuji, že některé údaje v něm dosud chybí a  budou doplněny v nejbližším možném čase. Všechny dotazy a připomínky posílejte na mail martin.kindl@ff.cuni.cz

Sdělení k exkurzi

Exkurze do Nizozemí se nebude konat ani v náhradním podzimním termínu.

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 11.00 se uskuteční v posluchárně katedry č. 215 uskuteční schůzka všech účastníků na které budou vraceny peníze a diskutována možnost uskutečnit alespoň náhradní exkurzi v tuzemsku. 

Pomoc s archivním výzkumem

Dobrý den,

jsem doktorandka Ústavu translatologie FF UK. Letos na podzim si plánuji podat žádost o projekt START s tématem Vzdělávací, organizační a osvětová činnost Jiřího Levého. Jedná se de facto o zpracování díla tohoto teoretika překladu a jeho přínosu pro odbornou veřejnost. Ráda bych s prosbou o  spolupráci oslovila i některého doktoranda z Katedry pomocných věd historických a archivního studia.

Informační a seznamovací den pro studenty prvních ročníků

V pátek 25. září 2020 se uskuteční informační a seznamovací den pro studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského studia oborů Archivnictví a PVH a Veřejná správa a spisová služba.
Začínáme v 9.30 v učebně P215 (hlavní budova FF UK, 2. patro).
Na programu bude uvítání studentů zástupcem vedoucí katedry Mgr. Janem Dobešem, Ph.D., seznámení se studiem a studijním informačním systémem, představení studentských spolků a mnoho dalšího. 
V případě zájmu o účast se nám přihlašte do 1.

Vypsání zkoušek z českých středověkých a raně novověkých dějin

Vážení studenti, zkouškové termíny pro kódy AAH100101 se již zobrazují (někteří z vás jsou již zapsáni).

Pro kód AAH100116 se zobrazují také (a někteří z vás jsou již také zapsáni).

 

Pokud je ještě nějaký kód, u kterého se vám nezobrazují termíny zkoušek (ÚČD a ÚSD), napište co nejdříve na martin.kindl@ff.cuni.cz

Inzerát-práce v archivu

Vážené kolegyně a kolegové,

Uváděné pracovní místo je vhodné pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.). Lze jej kombinovat se studiem.

 

Předem děkuji za spolupráci.

Martin Sovák, vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví SOA v Praze

Medievistická soutěž pro studenty

Odkaz na aktuální medievistickou soutěž pro studenty.
V rámci SVV Středověká studia ve studentské perspektivě je aktuálně vyhlášena soutěž studentských projektů. Bližší informace a podmínky zde:

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž (tj. i pro nečleny Progresu Q07).

Obnovení provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů

Od pondělí 20. dubna bude obnoven provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů za zpřísněných parametrů.

Návštěva je však možná (většinou) předem objednaným badatelům, proto sledujte webové stránky příslušných archivů!  

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

 

Náhradní podzimní termín exkurze do Nizozemí se uskuteční ve dnech 12.-18. října 2020. ZRUŠENÍ EXKURZE V DUBNOVÉM TERMÍNU-Přihlášení na exkurzi + program exkurze do Nizozemí ve dnech 14.-20. dubna 2020

Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru a zcela nejasnému vývoji v nejbližších měsících, se letošní jarní odborná exkurze do Nizozemí ruší. Zároveň jsme se ale rozhodli přesunout termín konání na podzim 2020 (říjen) v nezměněném rozsahu, pouze s drobnými úpravami programu. Pevně doufáme, že uskutečnění exkurze v podzimním termínu nebude stát již nic v cestě. Zároveň doufáme a věříme, že zájem přihlášených neopadne a exkurze se zúčastní i v náhradním termínu. O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Ivana Ebelová – Zdeněk Hojda

 

ROZVRH na LS 2019/2020

PŘIPOJEN ROZVRH KURZŮ Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií a Archivní provoz a technika (v příloze)

DOPLNĚN KÓD KURZU Aktuální otázky správního vývoje ČR (Dr. Dobeš): AVR500018

PŘIPOJEN ROZVRH PŘEDMĚTU VSS: Mediální a komunikační technologie v minulosti a dnes (Mgr. Hadaš)

Opravena výuka doc. Šouši pro VSS: ze čtvrtka na středu.

News

There are not any news