Filozofická Fakulta

Nástěnka

! Rozvrh na ZS - upravená verze.

V příloze k dispozici finální verze rozvrhu s drobnými úpravami - prosím, nepřehlédněte.

Zrušení úřední doby sekretariátu

Od 18.9. do 1.11. se ruší úřední hodiny sekretariátu katedry. Důvodem je zahraniční stáž sekretáře.

Pro zápis známek se obracejte na příslušné vyučující nebo na pana tajemníka dr. Dobeše.

V ostatních věcech (včetně správy webu) na email: <janhanousek@volny.cz> .

ARCHIVNÍ KURZ

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

archivní kurz začíná v pátek 14. 9. v 9,30 na katedře PVH, místnost 215 (Nám. J Palacha 2) další termín platí dle dohody, tj. 5.10., 12.10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12. a 4. 1.

Kvalifikační práce

Studenti, kteří v letošním roce odevzdáali dva exempláře kvalifikační práce ať si druhý exemplář vyzvednou v sekretariátu katedry (pokud si jej neponechal oponent apod. a exemplář se zde nachází).

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE I. A II.

Seminář ediční teorie a praxe probíhá pod vedením prof. Pátkové (středověká část) a doc. Ebelové (raně novověká a novověká část) jednou za 14 dní ve čtyřhodinových blocích, a to dle rozvrhu: 18. 10. - Pátková; 1. 11. a 15. 11. - Ebelová; 29. 11. a 13. 12. - dle dohody


Výstupem semináře jsou dvě kritické edice pramenů (menší a větší), student si vybírá dle vlastního zaměření, z kterého období chce vypracovat větší edici, a následně se domluví s vyučujícími.

Doktorský seminář

Doktorský seminář v ZS 2018/2019 se bude konat v pátek 12. října od 10.00 v místnosti 215.

Podrobnosti v příloze.

Výběrový seminář k dějinám diplomacie.

Výběrový seminář

 

Prameny k diplomacii a mezinárodním vztahům v raném novověku a 19. století

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda ve spolupráci s Mgr. Anežkou Hrebikovou

ŽMP hledá pracovníka na pozici „Archivář – správce podnikového a el. Archivu a poválečných fondů“

Podrobnosti v příloze. Uvedené termíny vzhledem k tomu, že místo dosud nebylo obsazeno, samozřejmě neplatí.

SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Dovoluji si Vás informovat o tom, že SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály.
 
Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce.

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

Seminární práce z kurzu Ediční teorie a praxe prof. Pátkové

O zadání tématu seminární práce je třeba se přihlásit u prof. Pátkové.

Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Více v příloze.

News

Středeční výuka doc. Hojdy (předmět Základní pojmy a vývojové linie...) bude probíhat až v čase...

02. October 2018

Výuka prof. Bláhové pro první ročník oboru archivnictví a pomocné vědy historické bude zahájena...

30. September 2018