FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Inzerát-práce v archivu

Vážené kolegyně a kolegové,

Uváděné pracovní místo je vhodné pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.). Lze jej kombinovat se studiem.

 

Předem děkuji za spolupráci.

Martin Sovák, vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví SOA v Praze

Medievistická soutěž pro studenty

Odkaz na aktuální medievistickou soutěž pro studenty.
V rámci SVV Středověká studia ve studentské perspektivě je aktuálně vyhlášena soutěž studentských projektů. Bližší informace a podmínky zde:

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž (tj. i pro nečleny Progresu Q07).

Termín bakalářských, magisterských a doktorských zkoušek

 

Stanovený termín bakalářských, magisterských i doktorských zkoušek (12. 6.) zůstává v platnosti, stejně tak i termín přihlášek. Termín uzavření studijních povinností je 27. 5., stejně tak je to i termín pro nejzazší odevzdání BP a DP.
Zájemci o doktorské studium mají možnost podat přihlášku se všemi náležitostmi do konce dubna (30.4.).

 

Obnovení provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů

Od pondělí 20. dubna bude obnoven provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů za zpřísněných parametrů.

Návštěva je však možná (většinou) předem objednaným badatelům, proto sledujte webové stránky příslušných archivů!  

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

 

Náhradní podzimní termín exkurze do Nizozemí se uskuteční ve dnech 12.-18. října 2020. ZRUŠENÍ EXKURZE V DUBNOVÉM TERMÍNU-Přihlášení na exkurzi + program exkurze do Nizozemí ve dnech 14.-20. dubna 2020

Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru a zcela nejasnému vývoji v nejbližších měsících, se letošní jarní odborná exkurze do Nizozemí ruší. Zároveň jsme se ale rozhodli přesunout termín konání na podzim 2020 (říjen) v nezměněném rozsahu, pouze s drobnými úpravami programu. Pevně doufáme, že uskutečnění exkurze v podzimním termínu nebude stát již nic v cestě. Zároveň doufáme a věříme, že zájem přihlášených neopadne a exkurze se zúčastní i v náhradním termínu. O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Ivana Ebelová – Zdeněk Hojda

 

ROZVRH na LS 2019/2020

PŘIPOJEN ROZVRH KURZŮ Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií a Archivní provoz a technika (v příloze)

DOPLNĚN KÓD KURZU Aktuální otázky správního vývoje ČR (Dr. Dobeš): AVR500018

PŘIPOJEN ROZVRH PŘEDMĚTU VSS: Mediální a komunikační technologie v minulosti a dnes (Mgr. Hadaš)

Opravena výuka doc. Šouši pro VSS: ze čtvrtka na středu.

AKTUALIZOVÁNO – Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od PÁTKU 6. března 2020. Přihlášky lze zasílat do 3. března. Podrobnější informace budou následovat v příštích dnech. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Cvičení ze středověké paleografie

Dobrý den,
v přiloženém souboru jsou texty ke snímkům na Cvičení ze středověké paleografie (včetně prémiové ukázky). Nejbližší termín atestace bude 28. května od 9 hodin na katedře.
Zdravím, Hana Pátková

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

11638 Praha 1

Středověká paleografie-ukázky a zkoušky

Dobrý den,
v přílohách jsou přepisy ke druhé částí ukázek ze středověké paleografie (snímky 7-9). Informace o zkoušce by měly přijít mailem, nicméně vzhledem ke zvláštnostem SISu ještě opakuji:

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR

 

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR proběhne blokovou formou v následujících termínech:
Pondělí 18. 5. 16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215
Úterý 19. 5.     14.00-17.00, vyučující mgr. Vladyková, místo bude oznámeno později
Čtvrtek 21. 5.   16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215

Konzultační hodiny dr. Dobeše

Pro prezenční konzultaci na katedře 13.5. v čase 13.00-15.00 se hlastem předem na mail pana doktora.

 

Konzultační hodiny dr. Sekyrkové

Pro prezenční konzultaci na katedře v úterý 5. května mezi 14. - 16 hodinou se hlastem předem na mail paní doktorky.

News

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. March 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. March 2020