FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Exkurze do Českého statistického úřadu

Exkurze do Českého statistického úřadu (Na Padesátém 81, u stanice metra Skalka) se uskuteční v pátek 3. května 2019. Sraz účastníků v 8.50 před vchodem do budovy.

Připomínáme, že pro účastníky kurzu Historická demografie a statistika je exkurze povinná, ostatní, včetně studentů VSS (kterým je účast doporučena) jsou zváni a vítáni.

Rozvrh

Rozvrh je v příloze.

Exkurze katedry PVHAS FF UK, 15. 5. – 26. 5. 2019 (Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZI JE OD TÉTO CHVÍLE MOŽNÉ

Zápisný arch je k dispozici na katedře (hlavní stůl). Uvádějte pouze jméno a mail. Seznam referátů a literatury je v příloze níže. Na exkurzi je možné se přihlašovat do konce února. PROSTŘEDKY NA CESTU (10500,-) VYBÍRÁ paní doc. Ebelová na katedře dne 31.1. od 12.00 do 13.00.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Odborná praxe v Archivu výtvarného umění v Praze

Hledáme studenty na stáž a odbornou praxi do Archivu výtvarného umění.

Pro zájemce o studium navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a spisová služba

Doporučený studijní plán navazujícího magisterského jednooborového prezenčního studia

                                                Veřejná správa a spisová služba

 

 

Povinné předměty

 

Nabídka práce

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

přijme pracovnici/pracovníka  

na pozici knihovnice/knihovník-bibliograf

 Náplň práce

·         odborná katalogizace v knihovním systému Aleph

·         výpůjční protokol,

Doktorandský seminář 5.4. 2019

Pozvánka a program v příloze

Nabídka práce – Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucího odboru starých tisků.  Více v příloze.

Sdělení pro studenty 1. ročníku oboru archivnictví:

 

V posledních dnech se objevily určité nejasnosti ohledně studijního plánu a počtu kreditů, které máte získat především ve společném základu, resp. z druhého jazyka (nikoliv němčiny!). Tyto nejasnosti vyplynuly z toho, že v akademickém roce 2018-2019 došlo ve studijním plánu katedry k určitým změnám, které již předjímají novou akreditaci oboru, jež ovšem bude platit až od akademického roku následujícího.

Vypsání nového kurzu

Katedra PVH AS oznamuje, že pro zájemce byl dodatečně vypsán předmět Archivní věda ve 21. století. Jedná se o výběrový předmět. Přednášejícím bude PhDr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. ze SOA Praha. Výuka bude probíhat v úterý od 17.30 a zahájena bude v úterý 5.3.. 

Změna rozvrhu předmětu Diplomatika – základní pojmy

Předmět bude vyučován ve čtvrtek od 9.10 ve 215.

Výuka docenta Hojdy v letním semestru

Doc. Hojda má v letním semestru volný semstr, což znamená, že nebude učit. Jeho PŘEDMĚTY SI NEZAPISUJTE!

Oznámení pro studenty navazujícího magisterského studia:

Výuka předmětu Praktické právní otázky pro archiváře začne ve čtvrtek 7.3.2019, výuka předmětu Archivní teorie začne ve čtvrtek 14.3.2019. Přesný program přednášek bude zveřejněn později.

 

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

tajemník katedry 

Bezplatná studenská praxe ve Státním okresním archivu Semily

Nabídka studentům vykonání bezplatné studenské praxe ve 
Státním okresním archivu Semily s možností bezplatného ubytování, více 
viz příloha. 
-- 
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ
  
PhDr. Daniela Coganova