FilozofickáfFakulta

Profil absolventa oboru Pomocné vědy historické a archivnictví (nmgr.)

Profil absolventa studijního oboru:

1) Absolvent magisterského studia oboru Archivnictví a pomocné vědy historické bude vybaven dobrou znalostí pomocných věd historických, archivní teorie i praxe, potřebnými jazykovými znalostmi, podle možnosti i zahraničními zkušenostmi.

2) Absolvent magisterského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude připraven pro vědeckou práci v historických oborech, pro řídící práci v archivnictví nebo ve státní správě, rovněž pro vydávání historických pramenů. Bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vysokoškolským vzděláním především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko historicky orientovaných oborů.

3) Získané vzdělání může absolvent uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních pracovištích AV ČR, na vysokých školách, jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích, ve státní správě, v nakladatelstvích a redakcích, v cestovním ruchu a v mediální práci.

Aktuality

There are not any news