Absolvent Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické

Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • – státní a podnikové archivy (pozice archiváře)
 • – státní správa a samospráva, podnikatelské subjekty (zejména spisová služba)
 • – muzea, knihovny, galerie (dokumentace a správa historických fondů, evidenční činnost)
 • – vědecké instituce (výzkumná, organizační a odborná činnost)

 

 

Odborné znalosti získané studiem:

 • pomocné vědy historické (především diplomatika, paleografie, ale i genealogie, heraldika)
 • archivní teorie a praxe (především fondy raně novověké a moderní)
 • dějiny správy
 • prameny k českým dějinám
 • ediční praxe (pro vydávání moderních pramenů pod vedením kvalifikovaného odborníka)
 • jazykové znalosti pro práci s archivními prameny především pro období novověku a moderní doby
 • základy historické vědy a českých dějin
Úvod > Absolvent Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické