Klára Woitschová

Vzdělání:

2002–2009: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – 116 38: doktorské studium oboru historické vědy /pomocné vědy historické; téma disertační práce: Wunschwitzova sbírka v kontextu genealogicko – heraldických souvislostí 1. poloviny 18. století (Rozbor fondu a jeho pomocněvědné využití), Obhajoba disertační práce 25. 11. 2009

 2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – 116 38: historické vědy / historie – rigorózní řízení (PhDr.), Státní rigorózní zkouška 31. 5. 2002: prospěla

1998–2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – 116 38: denní magisterské studium oboru pomocné vědy historické a archivnictví, SZZK: 29. 10. 2002: prospěla s vyznamenáním

1995–2001: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – 116 38: denní magisterské studium oboru historie / historické vědy (specializace: české dějiny raného novověku), SZZK 1. 6. 2001: prospěla s vyznamenáním

1991–1995: Gymnázium Ústavní, Ústavní 400, Praha 8 – 181 00, maturitní zkouška: prospěla s vyznamenáním

 

Práce v oboru:

Od 9, 2008–dosud: Národní muzeum, Archiv NM, kurátor

Od 2, 2006–dosud: Univerzita Karlova Praha, katedra Pomocných věd historických a archivního studia, 2006–2009 asistent, od 2010 odborný asistent

ZS 2004/05: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav historických věd (přednášky a semináře paleografie, heraldiky a genealogie)

9, 2003–2008: Fakulta pedagogická Technické univerzity Liberec, Katedra dějepisu, odborný asistent

3, 2002 – 3, 2003: První archivní a spisovenská Praha – Blansko, společnost s r.o., Dreyerova 626/3, Praha 2 – 152 00

11–12, 2001: Spolupráce na projektu „Archivace“ firmy Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora – 284 03

 

Projekty:

2020–2022 hlavní řešitel projektu NAKI II „VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury“

2016–2018 člen řešitelského týmu grantu GA ČR 16-02022S „Národní muzeum v éře Československa“

2009–2011 člen řešitelského týmu grantu GA ČR 404/09/0813 „Práva městská království českého“

2008–2010 řešitel grantu GA ČR 407/08/0295 „Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548–1783: Analýza a kritická edice“

od 2005 člen řešitelského kolegia ve výzkumném záměru MSM 112100004 „Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin“,

2004–2006 člen doktorandského kolegia „Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství“ (GA ČR 404/03/H046)

 

Členství v redakčních radách:

  • vedoucí redaktor Časopisu Národního muzea – řada historická (od 2010)
  • člen širší redakční rady Práce z dějin Akademie věd

Členství v odborných společnostech:

  • Heraldická společnost
  • ESEH – European Society for Environmental History

 

 

Úvod > Klára Woitschová