Katedra trochu jinak

Aktivity katedry PVHAS jsou poměrně pestré. Některé z nich členové katedry sami organizují, to jsou např. každoroční exkurze do zahraničí, během nichž navštěvujeme spřátelná univerzitní pracoviště, zajímavé archivy či obdobné paměťové instituce. Studenti našich oborů se pravidelně účastní nejrůznějších oborových studentských soutěží a připsali si v nich i celou řadu úspěchů. Naše katedra se také může pochlubit i celou řadou absolventů, kteří působí v oboru archivnictví a PVH i mimo něj. To nejzajímavější z těchto aktivit prezentujeme pod jednotlivými odkliky této části webu.

Úvod > Katedra trochu jinak