Úspěchy našich studentů

Naši studenti se pravidelně účastní nejrůznějších soutěžních klání, kde mohou změřit síly se studenty historických oborů ostatních českých univerzit. V první řadě se jedná o každoroční Celostátní studentskou vědeckou konferenci HISTORIE, která je střídavě pořádána různými historickými, pedagogickými či pomocněvědnými katedrami po celé republice (naše katedra v letech 2007 a 2020). Deset nejlépe hodnocených příspěvků je vždy publikováno tiskem. V rámci této konference ja pak také udělována Cena Josefa Šusty na základě nezávislého posouzení předložených prací Komisí výboru Sdružení historiků ČR – Historického klubu 1872. Pracemi našich studentů také obesíláme soutěž České archivní společnosti o Cenu prof. Sáši Duškové, Dr.Sc. Níže uvádíme ty nejuspěšnější z našich účastí.

Vědecká konference HISTORIE a Cena Josefa Šusty

(uvádíme umístění mezi desítkou nejlepších)

 • 2019 (pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno)

Lucie Michelová, Přechod polských Židů přes československé hranice, zejména oblast Náchodska, po druhé světové válce.

 • 2018 (pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)

1.–2. místo: Pavlína Fúrová, Vizitační tabely tereziánského katastru z let 1725 až 1726 na příkladu Malé Strany.

1.–2. místo: Kristýna Ansorgová, Závěr Severní války v zrcadle císařské diplomacie. František Karel I. Libštejnský z Kolovrat a zprostředkování míru v Olivě roku 1660.

Obě práce získaly uznání i v rámci udílení Ceny Josefa Šusta.

 • 2017 (pořádal Ústav PVH a archivnictví, FF MU Brno)

1. místo: Vojtěch Pojar, Symbolické topografie Prahy v dlouhém 19.století : kontinuita a změna v procesu modernizace.

Práce získala i Cenu Josefa Šusty.

 • 2015 (pořádala Katedra historie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

Jiří Smrž, Pražské cechy mečířů od 15. do 18. století.

 • 2014 (pořádal Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice)

Anežka Hrebiková, Z pramenů ke vztahu českých spisovatelů k Rusku v druhé polovině 19.století: Příklad Julia Zeyera a Josefa Holečka.

 • 2013 (pořádala Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity Plzeň)

1. místo: Tereza Daňková, Misie obnovené jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19.století.

3. místo: Tomáš Krákora, Pohled nejen do domu, ale i do srdce ? Rozbor testamentů pražských Židů z 18.století.

Práce získala uznání i při udílení Ceny Josefa Šusty.

 • 2012 (pořádala Slezská univerzita v Opavě)

Eliška Charvátová, Od platonické lásky k osobní manažerce. Malíř František Kaván v dopisech své druhé ženě Pavle.

Alžběta Laňová, Od druhořadého řemesla k uznávané lékařské profesi. Pražští lazebníci, bradýři a chirurgové v raném novověku.

 • 2010 (pořádala Univerzita Palackého v Olomouci)

Zora Damová, Československá státní škola ve Velké Británii (1940–1945).

 • 2008 (pořádala Univerzita Hradec Králové)

Markéta Růžková, Kněžský dorost Jednoty bratrské aneb studenti z mladoboleslavských truhliček. Střípky ze života bratrských mládenců na počátku 17. století.

Marcela Kalašová, „ Studiosi sumus linguae quoque latinae gnari qui patriam nostram cognoscendi causa permigramus.“ K edici tří cestovních deníků Karla Krameria.

 • 2007 (pořádala Katedra PVHAS FF UK)

Vladimír Jakub Mrvík, Možné směry bádání historické městské topografie na příkladu Kostelce nad Černými lesy aneb „Vidět přes domy město“.

Jakub Václav Zentner, Živobytí libochovických židů v raném novověku.

 • 2006 (pořádala Ostravská univerzita)

Zuzana Věchetová, Židovská obec v Kolíně. Sociální, demografická a správní studie z historie Židů v 16.–18. století.

2. místo: Pavel Zahradník, Cesta cisterciáckých opatů do Citeaux roku 1765.

 • 2005 (pořádala Technická univerzita Liberec)

1. místo: Zuzana Kulová, ITINERARIUM Caspara Brandla jako pramen k poznání střední a východní Evropy na začátku 18. století.

Kateřina Zilynská, Plzeňský Nový svátek v kontextu barokního kazatelství.

 • 2003 (pořádala Univerzita Pardubice)

Eva BílkováJana HusákováAlexandra Tesaříková, Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic.

 • 2002 (pořádala Slezská univerzita v Opavě)

3. místo: Martin Jiřinec, Klášter cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) na Starém Městě pražském v letech 1628–1700. Příspěvek k fundační aktivitě v období pobělohorském.

 • 2000 (Jihočeská univerzita České Budějovice)

Jana Kopečková, „Francouzský“ požár Prahy v roce 1689 a jeho pozadí.

Cena prof. Sáši Duškové, Dr.Sc.

 • 2017

1. místo: Sonja Lišková, Správní vývoj obce Černice v období první Československé republiky a v počáteční fázi okupace.

 • 2011

2. místo: Pavel Holub, EDIS – počítačová aplikace pro zpracování edic písemných pramenů

čestné uznání: Jitka Janečková, Fridolín Macháček, plzeňský historik, archivář, muzejník a kulturní pracovník. Obrazy života a přátelství v zrcadle korespondence s Václavem Vojtíškem.

 • 2010

1. místo: Pavel Holub, Oberhollabrunnský systém spisové služby a okresní úřad v Humpolci v první polovině 20. století.

2. místo: Markéta Růčková, Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb kněžský dorost z Archivu Matouše Konečného

 • 2002/2003

čestné uznání: Dominik BudskýMartina MaříkováMichaela Munková, Internetové prezentace archivů ČR. Pokus o jejich zhodnocení, 12 s.

 • 2000/2001

3. místo: Josef V. FaktorJan HálekMartin JiřinecKlára Kučerová, Petr Jan, prof. dr. (1939-1989), inventář, 13 s.

Úvod > Úspěchy našich studentů