Přijímací zkoušky Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia!

Forma zkoušky: písemná

Doba trvání: 90 minut

Obsah zkoušky a hodnocení jednotlivých částí:

1. motivace a zájem o obor (max. 15 bodů)

2. všeobecný kulturněhistorický přehled se zřetelem k českým dějinám a zvolenému oboru – historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 48 bodů)

3. jazykové předpoklady (základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny) – pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny (max. 12 bodů)

4. esej na zadané historické téma (max. 25 bodů)

Úvod > Přijímací zkoušky Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické