Přijímací zkoušky Bc. programu Veřejná správa a spisová služba

Forma zkoušky: ústní

Obsah zkoušky:

1. všeobecný kulturně společenský přehled se zřetelem k českým dějinám (základní orientace v správním uspořádání) (max. 40 bodů)

2. motivace a zájem o program (max. 30 bodů)

3. diskuse o přečtené literatuře se vztahem k oboru (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Při zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam prostudované odborné literatury vztahující se k programu z oblasti historie, archivnictví, dějin správy, pomocných věd historických.

Úvod > Přijímací zkoušky Bc. programu Veřejná správa a spisová služba