Charakteristika oboru

Charakteristika oborů studovaných na naší katedře obsahuje sdělení o popisu oboru včetně jeho teoreticko-metodologické a faktografické základny, složky praktické jazykové přípravy či skladby studijních plánů.

Pomocné vědy historické a archivnictví

Bakalářské studium Pomocných věd historických a archivnictví 

Navazující magisterské studium Pomocných věd historických a archivnictví

 

Veřejná správa a spisová služba

Bakalářské studium Veřejná správa a spisová služba

Navazující magisterské studium Pomocných věd historických a archivnictví

Úvod > Charakteristika oboru