Charakteristika Bc. programu Veřejná správa a spisová služba

Milé uchazečky a milí uchazeči, láká Vás kariéra úředníka v některém úřadu státní správy? Nebo se naopak v budoucnosti vidíte jako pracovník v neziskové společnosti? Či Vás jen láká práce s dokumenty? Pak je bakalářský program Veřejné správy a spisové služby studiem právě pro Vás!

Cílem studijního programu je příprava absolventů pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, ve veřejnoprávních insitucích, v nevládních organizacích i v hospodářské sféře a získání specializace pro práci ve spisové službě.

Profilujícím odborným zaměřením studijního programu je archivnictví a spisová služba, veřejná správa a historie spolu s vybranými pomocnými vědami historickými (sfragistika, komunální heraldika, novověká diplomatika). Zásadní je význam dějin veřejné správy, zejména pokud jde o některé obsahové a formální tendence ve vývoji tohoto odvětví, které lze z historie odvodit a které určují podobu a fungování správy i v současné době.

Úvod > Charakteristika Bc. programu Veřejná správa a spisová služba