Absolvent Bc. programu Veřejná správa a spisová služba

Absolventi se mohou uplatnit u všech typů původců písemností:

 • –        v podatelnách (zajištění přijímání písemností)
 • –        na místech specialistů pro spisovou službu (zajištění oběhu písemností)
 • –        ve spisovnách (péče o písemnosti čekajících na skartační řízení)
 • –        archivech (především na pozicích souvisejících s předarchivní péčí)
 • –        jako pracovníci orgánů státní správy, samosprávy, veřejnoprávních organizací, nevládních oragnizací atd.

 

 

Odborné znalosti:

 • znalosti z oboru archivnictví a základních pomocných věd historických
 • znalost obecné podoby spisové služby jako výsledku vývoje probíhajícího v českých zemích od druhé poloviny 19. století
 • znalost na sebe navazujících částí spisové služby (příjem, zápis, evidence, oběh, vyřízení, odeslání, uložení písemností)
 • znalosti současných a probíhajících změn spisové služby, která opouští klasickou písemnou formu a přechází do formy elektronické
 • základní znalosti z ekonomie a občanského a správního práva, přehled v základních ekonomických pojmech, znalosti makroekonomie, hospodářské politiky EU, pochopení ekonomického způsobu uvažování jako jedné z nejdůležitějších sil ovlivňujících společenský a politický život
 • znalost současné organizace veřejné správy v ČR, pochopení širších souvislostí činnosti jednotlivých subjektů, znalost jejich vnitřního řádu i vnější působnosti

Odborné dovednosti:

 • schopnost klasifikace jednotlivých typů písemností vzešlých od původců od 20. století dále a schopnost orientace v oblasti fungování moderních úřadů
 • schopnost poskytovat kvalifikované informace pro správní účely
 • schopnosti nezbytně nutné pro výkon spisové služby
Úvod > Absolvent Bc. programu Veřejná správa a spisová služba