Vyučující

Členové katedry

(aktuální konzultační hodiny naleznete na elektronické nástěnce a na dveřích č. 214)

Profesoři
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc. 214 HB marie.blahova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 213 HB hana.patkova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 213 HB marie.ryantova@ff.cuni.cz
Emeritní profesor
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 214 HB ivan.hlavacek@ff.cuni.cz
Docenti
Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 213 HB ivana.ebelova@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 213 HB zdenek.hojda@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 213 HB mlastep@seznam.cz
Doc. Jiří Šouša, CSc. 213 HB doc.Sousa@seznam.cz
Odborní asistenti
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 213 HB jan.dobes@ff.cuni.cz
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 213 HB woitschovaklara@seznam.cz
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 213 HB milada.sekyrkova@ruc.cuni.cz
PhDr. Markéta Marková, Ph.D. 213 HB marketa.markova@ff.cuni.cz

Externí vyučující

doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. / Ústav řeckých a latinských studií FF UK iva.adamkova@ff.cuni.cz
PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. / Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i. info bradlerova@mua.cas.cz
Ing. Jiří Čermák, Ph.D. jcermak@pef.czu.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. / Ústav českého jazyka FF UK info robert.dittmann@ff.cuni.cz
Doc. RNDr. Michal Ďurovič, Ph.D. / Fakulta chemické technologie ČVUT Michal.Durovic@vscht.cz
Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. / Archiv hlavního města Prahy info Olga.Fejtova@praha.eu
PhDr. Mgr. Mgr. Jiří Hadaš, MBA / Rada pro rozhlasové a televizní vysílání hadas.j@rrtv.cz
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. / Národní archiv Jan.Kahuda@nacr.cz
Mgr. Petra Křenková / Jazykové centrum FF UK info petra.krenkova@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. / Evangelická teologická fakulta UK kubin@etf.cuni.cz
Mgr. Vít Lederer, Ph.D. / Právnická fakulta UK lederer@prf.cuni.cz
Mgr. Jitka Močičková, Ph.D.  / Historický ústav AV ČR, v. v. i. jitka.mocickova@gmail.com
Mgr. Marek Moravec / Právnická fakulta UK moravecmarek@seznam.cz
Ing. Hana Paulusová / Národní archiv hana.paulusova@nacr.cz
Mgr. Radek Pokorný / Filozofická fakulta UHK poky.radek@volny.cz
Mgr. Eva Richter, Ph.D. / Katedra sociologie FF UK eva.richter@ff.cuni.cz
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. / Právnická fakulta UK Skrejpkova@seznam.cz
Mgr. Zbyšek Stodůlka / Národní archiv Zbysek.Stodulka@nacr.cz
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. / Právnická fakulta UK sousaj@prf.cuni.cz
Mgr. Karolina Šimůnková / Národní archiv Karolina.Simunkova@nacr.cz
Mgr. Martin Šisler / Národní archiv Martin.Sisler@nacr.cz
Úvod > Vyučující