Erasmus +

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Informace o postupu při přihlašování na zahraniční pobyt najdete na adrese:

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/prihlasovaci-dokumenty-obecne-info/

Informace o možnostech a typech výjezdů na adrese:

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/

Nejobvyklejší jsou

a) studijní pobyty (1-2 semestry)

b) praktické stáže (2-6 měsíců), na naší katedře doporučujeme stáže v archivech, k nimž musí být (jako první krok) uzavřena specifická smlouva mezi FF UK a příslušným archivem

agendu vyjíždějících studentů na zahraničním oddělení FF UK mají na starosti

Mgr. Petra Jančíková

erasmusout@ff.cuni.cz

(interinstitucionální dohody, studentská mobilita – vyjíždějící studenti, kreditová mobilita)

telefon: 221 619 840

Kryštof Loub

erasmusout@ff.cuni.cz

(studentská mobilita – vyjíždějící studenti)

telefon: dtto

koordinátorem katedry PVHAS pro programy Erasmus je

doc. PhDr. Zdeněk Hojda

zdenek.hojda@ff.cuni.cz; zd.hojda@gmail.com

Termíny:

V případě, že se rozhodnete vyjet na některou zahraniční univerzita) poraďte se s koordinátorem, nejpozději do začátku března v akad. roce předcházejícím roku, v němž chcete vycestovat. Výběrová řízení na následující akad. rok bývají vypisována právě v březnu.

katedra PVHASpodepsané smlouvy s:

– École nationale des Chartes, kód univerzity PARIS092, Paříž, Francie

– Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (Dep. Arts and humanities), AACHEN01, Cáchy, Německo

– Uniwersytet Wrocławski, WROCLAW01, Vratislav, Polsko

Dále je možné využívat též výjezdy na smlouvy uzavřené historickými ústavy FF UK nebo Ústavem řeckých a latinských studií FF UK. Přednost mají pochopitelně studenti příslušných ústavů, většinou však zbývá dostatek volných míst. Je ovšem třeba projít navíc výběrovým řízením příslušné katedry/ústavu.

Koordinátory Erasmu jsou

v Ústavu světových dějin:

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

a Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

v Ústavu českých dějin:

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

v Ústavu hospodářských a sociálních dějin:

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

v Ústavu řeckých a latinských studií:

doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

Přehled platných smluv ÚSD se zahraničními univerzitami:

Belgie: Antverpy, Gent

Bulharsko: Sofia

Dánsko: Århus

Finsko: Tampere

Francie: Amiens; Lyon – École normale superieure; Paříž – Pantheon-Sorbonne

Chorvatsko: Pula, Záhřeb

Irsko: Kildare – Maynooth University

Itálie: Bologna, Catania, Padova, Pisa

Maďarsko: Budapešť – Eötvös Loránd University

Německo: Chemnitz – Technische Universität; Lipsko, Kostnice

Nizozemí: Amsterdam

Polsko: Białystok

Rakousko: Innsbruck, Štýrský Hradec, Vídeň

Řecko: Soluň

Slovensko: Košice

Slovinsko: Koper, Lublaň

Španělsko: Madrid – Universidad autónoma; Santiago de Compostela

Velká Británie: Aberystwyth (Wales), Cardiff, Colchester – University of Essex, Glasgow – University of Strathclyde, Leicester, Newcastle upon Tyne, Sheffield, Southampton, Stirling (Skotsko)

Přehled platných smluv ÚČD se zahraničními univerzitami:

Belgie: Liège, Louvain-la-Neuve

Francie: Aix–Marseille, Avignon, Bordeaux 3, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille III, Lyon 2, Lyon 3, Montpellier III, Nancy, Nantes, Orléans, Paris-Est Creteil, Paris-Nanterre, Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris 13, Paris – EHESS, Poitiers, Remeš, Rennes 2, Saint-Étienne, Štrasburk, Toulouse, Tours

Německo: Drážďany, Frankfurt an der Oder, Mnichov, Tübingen

Velká Británie: Cardiff

Přehled platných smluv ÚHSD se zahraničními univerzitami:

Itálie: Florencie-Fiesole – European University Institute

Německo: Berlín – Freie Universität, Brémy, Koblenz-Landau

Velká Británie: Liverpool, Sheffield

Přehled platných smluv Ústavu řeckých a latinských studií se zahraničními univerzitami:

Belgie: Leuven

Francie: Paris-Sorbonne (Paris IV)

Itálie: Bologna, Florencie

Maďarsko: Budapešť – Eötvös Loránd University

Německo: Berlín – Freie Universität, Freiburg im Breisgau, Rostock

Řecko: Ioannina, Korfu, Soluň

Slovensko: Bratislava

Slovinsko: Lublaň

Úvod > Erasmus +