Přijímací zkoušky z NMgr. programu Veřejná správa a spisová služba

Forma zkoušky: ústní

Obsah zkoušky:

1. rozprava o tématu bakalářské práce (max. 50 bodů)

2. všeobecný kulturní a historický přehled (max. 25 bodů)

3. odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 25 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč u zkoušky předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (je-li již obhájená) a seznam prostudované literatury. Pokud uchazeč zatím bakalářskou práci neobhájil, představí ji ústně.

Úvod > Přijímací zkoušky z NMgr. programu Veřejná správa a spisová služba