Absolvent NMgr. studia Veřejné správy a spisové služby

Absolvent disponuje důkladnou znalostí systému fungování státní správy, orgánů samosprávy a neziskových institucí v kontextu jejich historického vvoje, současné praxe a výhledů do budoucna. Má znalost právních předpisů upravujících fungování státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Orientuje se kvalifikovaně v problematice odborné správy analogových a elektronických dokumentů a v systémech elektronického úřadování. Má znalosti projektového managementu v oblasti spisové služby a archivnictví a veřejné správy. Absolventi budou hlouběji orientování v kvantitativní metodologii a zároveň v teorii a praxi PVH 21. století (především diplomatika).

Odborné dovednosti:

– schopnost operativního reagování na změny právních předpisů v oblasti veřejné správy a neziskových organizací, vyplývající z prostředí, kdy se právní prostředí často mění a je nutné na tyto změny  náležitým způsobem tychle reagovat

  • – schopnost a znalost samostatné tvorby spisových řádů, spisových a skartačních plůánů jako základních vnitřních předpisů původců pro kvalitní výkon spisové služby

– vedení spisové služby v elektronických systémech jako páteřních informačních systémech původce

– výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo ně, nově i z evidencí elektornických systémů spisové služby

– schopnost poskytovat na vysoké odborné úrovni kvalifikované informace pro správní a vědecké účely

– dovednosti uplatnitelné při přípravě projektů a veřejných zakázek předmětné obalsti

– připravenost na participaci v hierarchii eurounijních úřadů i domácích strukturách

– odborná připravenost pro práci na vedoucích pozicích v úřadech státní i nestátních institucí

 

Absolventi budou mít široké uplatnění jako:

– vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a soukromopodnikatelské sféry

– vedoucí pracovníci správních archivů

– metodici spisové služby

– pracovníci ve všech oblastech veřejné správy, samosprávy, v soukromém sektoru – pracující s tradičními analogovými i modernmi elektronickými dokumenty

Úvod > Absolvent NMgr. studia Veřejné správy a spisové služby