Jan Dobeš

 

Garant oboru Archivnictví (Bc.)

 

Odborné zaměření: Dějiny správy, české dějiny 20. století, dějiny idejí

 

Vzdělání

1987-1993: magisterské studium oboru Historie-archivnictví, FF UK Praha, Mgr.(1993).

2003-2010: doktorské studium Pomocné vědy historické, FF UK Praha, Ph.D. (2010), obhajoba disertační práce Národní shromáždění v letech 1945-1948

 

 

 

Zaměstnání

1994-1997 Ústav pro soudobé dějiny, stipendista

Od 1997 dosud FF UK, katedra PVH AS, od 2010 odborný asistent

2009-2015 Vysoká škola Cevro Institut, odborný asistent

 

Zahraniční pobyty a stáže

2004, 2005, 2006, 2009 – Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Německo

 

Členství ve vědeckých společnostech, odborných grémiích a redakčních radách

Archivní časopis – člen redakčního kruhu

Dějiny-teorie-kritika – člen redakční rady

Člen komise Českobratrské církve evangelické Cesta církve – zřízena pro výzkum dějin církve od roku 1945

 

Mezinárodní sympozia, konference a přednášky

Československo v letech 1986-1989, České Budějovice 2019

Na prahu nové doby, Praha 2018

Únor 1948 na Slovensku a v Európe, Banská Bystrica 2018

Československo v letech 1978-1985, České Budějovice 2018

Československo v letech 1972-1977, České Budějovice 2017

Československo v letech 1962-1967, České Budějovice 2015

Československo v letech 1954-1962, České Budějovice  2014

150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2011

 

Výběrová bibliografie

Autorské kapitoly v recenzovaných kolektivních monografiích:

Jan DOBEŠ, Revoluce přerůstající nebo odumírající? Vývoj pojetí revoluce v Československu od druhé světové války, in: Jan Wiendl – Ivan Klimeš (ed.) a kol., Kultura a totalita III. Revoluce, Praha 2015, s. 341-363.

Jan DOBEŠ, Die Legislative unter den Bedingungen der „Volksdemokratie“. Die tschechoslowakische Nationalversamlung 1945-1948, in: Franz Adlgasser – Jana Malínská – Luboš Velek (eds.), Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, Wien 2015, s. 319-337.

Jan DOBEŠ, Vzdálená vzpomínka nebo stále živý zdroj inspirace? Střední Evropa v českých diskusích po druhé světové válce, in: Antonie Doležalová (ed.) a kol., Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Praha 2014, s. 95-121.

Jan DOBEŠ, Udatní hrdinové proti zbabělým kramářům. První světová válka jako duchovní a kulturní střet ve světle německé ideové propagandy, in: Jan Wiendl – Ivan Klimeš (ed.) a kol., Kultura a totalita II. Válka, Praha 2014, s. 213-228.

Jan DOBEŠ, Stát a kultura za druhé republiky, protektorátu a v letech 1945-1968, in: Jan Wiendl – Ivan Klimeš a kol., Kultura a totalita I. Národ, Praha 2013, s. 180-203

Učební texty:

Jan JANÁK – Zdeňka HLEDKOVÁ – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.

Studie v časopisech a recenzovaných sbornících:

Jan DOBEŠ, Zákonodárný sbor v podmínkách lidové demokracie – Prozatímní národní shromáždění, in: Jan Kalous – Pavel Zeman (ed.), Konec války a obnova Československa, Praha 2018, s. 166-179.

Jan DOBEŠ, Akademik Radovan Richta: Vědeckotechnická revoluce v novém vydání? In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (ed.), Bezčasí. Československo v letech 1972-1977, Praha 2018, s. 112-128.

Jan DOBEŠ, Zákon o národních výborech: Pokus o obnovu samosprávy, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (ed.), Předjaří. Československo v letech 1963-1967, Praha 2016, s. 304-313.

Jan DOBEŠ, Časopis Květen: příliš nebezpečná pevnina všedního dne? In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (ed.), Československo v letech 1954-1962, Praha 2015, s. 122-133.

Jan DOBEŠ, Jednota pro všechny nebo jen pro někoho? Politická kultura v letech 1945-1948, in: Historie – Otázky – Problémy 2014, č. 6, s. 191-201.

Jan DOBEŠ, Kulturní politika Reinharda Heydricha, in: Paginae historiae 22/2, Praha 2014, s. 148-159.

Jan DOBEŠ, Unerwartete Parallelen – Oder: Unter der Oberfläche machtpolitischer Veränderungen verborgene Strömungen, In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 49, 2009, Nr. 2, s. 344-355.

Jan DOBEŠ, Die Rolle des Parlamentarismus in den Transformationsprozessen der tschechoslowakischen Geschichte, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2007, Nr. 2, s.329-347

Jan DOBEŠ, Socialismus v politické teorii a praxi, in: Zdeňka Kokošková – Jiří Kocian – Stanislav Kokoška, Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, Praha 2005,s. 276-287.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Jan Dobeš