Doporučená literatura

1) program Archivnictví a pomocné vědy historické

Zdroje k přijímací zkoušce jsou společné pro Bc. i NMgr. studium. U uchazečů do bakalářského studia předpokládáme všeobecné seznámení s příručkami, u uchazečů o magisterské studium předpokládáme již vyšší úroveň vědomostí (na úrovni Bc. studia).

– základní pojmy z pomocných věd historických:

Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

základní přehled o organizaci archivnictví v ČR:

Adresář archivů (cesarch.cz)

Archivy a archiválie – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví, Praha 1982

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995

Šťouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999

seznámení se s odbornými periodiky (vedle sledování historických časopisů jako např. Dějiny a současnost, Historický obzor a regionálních periodik):

Archivní časopis

Sborník archivních prací

významné osobnosti z oboru:

Kutnar F. – Marek J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

 

 

2) program Veřejná správa a spisová služba

Zdroje k přijímací zkoušce jsou společné pro Bc. i NMgr. studium. U uchazečů do bakalářského studia předpokládáme všeobecné seznámení s příručkami, u uchazečů o magisterské studium předpokládáme již vyšší úroveň vědomostí (na úrovni Bc. studia).

Josef Bartoš, Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995.

Ivan Bittner a kol., Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a podnikatelské sféře, Praha 1998.

Martin Seidler, Jak nakládat s písemnostmi? Aneb registratury, spisovny a archivy obchodních společností, Ostrava 1999.

Olga Kuntová – Miroslav Kunt, Správa dokumentů v praxi: spisové služby a účetnictví, Ostrava 2002.

Miroslav Kunt – Tomáš Lechner, Spisová služba, Praha 2015.

Karel Malý a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010.

Josef Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.

Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha1993, 1997, 2002, …2014

Jiřina Šťouračová, Úvod do archivnictví, Brno 1999

Archivy a archiválie – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Archivy a archiválie – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Úvod > Doporučená literatura