Charakteristika Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické

Milé uchazečky a milí uchazeči, snažíte se proniknout do tajů starých písem? Poznali jste kouzlo práce s archiváliemi při práci na svém rodokmenu? Či jste prakticky zaměření a teoretická historická studia Vás příliš nelákají? Studium bakalářského programu Archivnictví a pomocných věd historických je tu právě pro Vás!

Cílem programu je totiž připravit absolventy pro odbornou kvalifikovanou práci ve všech typech archivů, především ve státních archivech a v archivech zvláštního významu uchovávajících moderní materiál, jakož i ve spisovnách a společenskovědní, vědeckých a kulturních institucích se zaměřením na historii a PVH.

Profilovými předměty jsou především pomocné vědy historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe. Důraz je také kladen na kvalitní jazykovou vybavenost studentů a absolventů.

Jedná se o historicky orientované studium zaměřené na odbornou práci v oblasti dějin správy a správních institucí, s písemnými historickými prameny hlavně k českým dějinám novověku a na praktické uplatnění zejména v oblasti archivnictví, zvláště při práci s archivním materiálem z období novověku a moderní doby.

Úvod > Charakteristika Bc. programu Archivnictví a pomocné vědy historické