Charakteristika NMgr. programu Archivnictví a pomocné vědy historické

Milé uchazečky a milí uchazeči, pojmy z pomocných věd historických, archivnictví a dějin správy již pro Vás nepředstavují žádné tajemství a rádi byste se dozvěděli o všech těchto předmětech něco víc a prohloubili své znalosti? Pak je tu pro Vás právě program navazujícího magisterského studia Archivnictví a pomocných věd historických.

Toto studium totiž rozvíjí znalosti z oblasti PVH i teoretického a praktického archivnictví, současně prohlubuje jazykové znalosti vážící se úzce k oboru (středověká latina a němčina historických pramnů). Jedná se o studium zaměřené na odbornou práci v oblasti PVH, dějin správy a dějin písemné kultury v českých zemích (akademické zaměření) a praktické uplatnění především v oblasti archivnictví (profesní zaměření).

Studium podporuje kvalitní vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Studenti jsou podle možností zapojováni do badatelských aktivit (historické a specializované odborné soutěže, studentské konference a workshopy), výzkumných projektů a podporovány jsou i jejich výjezdy do zahraničí.

Úvod > Charakteristika NMgr. programu Archivnictví a pomocné vědy historické