Exkurze

Exkurze 2000 – Tyrolsko a Korutany

Exkurze 2001 – Švédsko

Exkurze 2002 – (Západní) Maďarsko a Slovensko

Exkurze 2003 – (České) Slezsko a Malopolsko

Exkurze 2004 – Itálie (Řím)

Exkurze 2005 – Slovinsko

Exkurze 2006 – Litva a Lotyšsko

Exkurze 2007 – Burgundsko

Exkurze 2008 – Sedmihradsko

Exkurze 2009 – Benátsko

Exkurze 2010 – Dánsko

Exkurze 2011 – Chorvatsko

Exkurze 2012 – Švýcarsko

Exkurze 2013 – Spiš a Halič

Exkurze 2014 – Belgie a Lucembursko

Exkurze 2015 – Polské Pomoří a Pomořany

Exkurze 2016 – Provence

Exkurze 2017 – Rumunsko (Moldavsko a Bukovina)

Exkurze 2018 – Lombardie

Exkurze 2019 – Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora

Exkurze 2022 – Vídeň

Exkurze 2023 – Maďarsko, Slovensko

Úvod > Exkurze