Doktorské studium

Absolvent doktorského studia oboru Pomocné vědy historické má podrobný přehled o nejnovějších vědeckých výsledcích disciplin pomocných věd historických a dějin správy, které je schopen aplikovat ve specializovaných oblastech výzkumu pomocných věd historických, písemné kultury a nauky o pramenech. Získané vzdělání může uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních ústavech, na vysokých školách, rovněž jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích.

Úvod > Doktorské studium