Naši absolventi

Jiří Kuděla – generální konzul ČR v Miláně

Jiří KudělaStudium PVH a archivnictví mi dalo opravdu moc a jsem dodnes strašně vděčný svým učitelům i všem svým laskavým kolegům archivářům a historikům ve vlasti i v zahraničí. Důkladná heuristika, pečlivé, kritické a nezaujaté studium pramenů mne vedlo nejen v mé práci archiváře a historika, ale také diplomata. Vše v klidu, důsledně, s rozvahou a opatrností posuzovat, každé tvrzení, každý papír, to byla ta nejlepší škola, kterou jsem si pro mou práci v zahraničí mohl přát. Navíc archivářské studium je tak pestré a všeobsažné, že dává obrovskou paletu znalostí a zkušeností v celé řadě oborů, které se velmi hodí v kulturní a veřejné diplomacii, která má v dnešní době stále důležitější roli. Dodnes si říkám, jak osudová pro mne byla rada vzácného Miloslava Bělohlávka, když mi v roce 1978 v Plzni řekl: „Mladý muži, nehlaste se na historii, hlaste se na archivnictví. Obor historie bez archivnictví je jako kůň bez sedla!“ Měl absolutně pravdu.

Celý text Jiřího Kuděly naleznete zde.

Markéta Růčková – archivářka v Archivu hlavního města Prahy

Markéta RůčkováV dynamice vyvíjejících se postupů souvisejících s digitálními systémy a používáním nových technologií v archivní praxi se člověk učí stále něčemu novému. Nicméně ovládnutí základů archivnictví a pomocných věd historických a jejich praktické stránky jakožto pomyslného řemesla stále zůstává dle mého názoru nadále alfou a omegou. A k tomu studium uvedeného poslouží více než dobře! Kouzlo oboru považuji nejen ve vlastní archivní práci, ale zejména v jeho rozmanitosti, pestrosti, interdisciplinaritě a širším pohledu i kritickém náhledu na zkoumanou věc. Vždyť jen pomocné vědy historické se skládají z deseti samostatných disciplín!

Celý text Markéty Růčkové naleznete zde.

Miloslav kardinál Vlk (1932-2017)

Miloslav Vlk„… i jako pražský arcibiskup si zachoval porozumění pro cenu starších písemných svědectví a ví, že dobře uspořádané archivy jsou cennou a spolehlivou institucí. Se znalostí věci je dovede využít při přípravě podkladů pro řešení nesčetných kauz ve vedení arcidiecéze. Inicioval uspořádání registratury a všech písemností uložených dosud v arcibiskupském paláci… Působil na knežstvo ve farní správě své diecéze a na církevní instituce včetně řeholních ve smyslu navázání jejich dobrého vztahu a důvěry vůči archivům. Četné depozitní smlouvy cenných klášterních či kapitulních fondů jsou toho zřejmým dokladem. Farní archivy jsou dnes ve Státních okrasních archivech nejen proto, že se to muselo… ale proto, že je to dobré pro obě strany a obě strany to vědí; archiválie se tak – ve snaze je zachránit – nemusejí ztrácet“

Výňatek z textu Zdeňky Hledíkové vzniklém při příležitosti udělení čestného členství České archivní společnosti M. Vlkovi. Celý text uveřejněný v Ročence ČAS 2007 je k dispozici zde.

Úvod > Naši absolventi