Markéta Marková

Vzdělání

1999–2005: magisterské studium (Mgr.), obor: Archivnictví a pomocné vědy historické – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2005: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2006–2017: doktorské studium (Ph.D.), obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Zaměstnání

2005–dosud: Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., oddělení historické bibliografie

2021–dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Zahraniční stáže a stipendia

2004–2005: Universität Wien

2007: Istituto storico ceco di Roma

 

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2016: Bibliografie dějin Českých zemí / Bibliography of the History of the Czech Lands, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2011018, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2019–2022: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy / Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2018101, členka týmu, hlavní příjemce:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, partnerské instituce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Moravská zemská knihovna v Brně; Národní filmový archiv; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Fakulta informatiky Masarykovy univerzity; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

2020–2023: Správa území v prostoru a čase, poskytovatel: TA ČR, program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, TL03000264, členka týmu, hlavní příjemce: Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, partnerská instituce: Státní oblastní archiv v Praze

Úvod > Markéta Marková