FilozofickáfFakulta

Nástěnka

SZK jaro 2021 – 3. 2. a 12. 2.

SZK jaro 2021

3. 2. 2021, 9:00, UČEBNA P10!

Státní zkoušky Archivnictví mgr.:  

Jiří Hadaš 8:15–9:00 (příprava), 9:00–9:45 (zkouška) 

Jana Jakubská 9:00–9:45 (příprava), 9:45–10:30 (zkouška) 

Alice Kubíčková 9:45–10:30 (příprava), 10:30–11:15 (zkouška) 

CfP na konferenci Soumrak klasických edic

Zveme na zajímavou konferenci, na jejíž organizaci se podílí i naše katedra. Vizte CfP a pro aktuální informace sledujte aktuality na stránkách www.hiu.cas.cz.

DOPLNĚNO ŘEŠENÍ-Úkol ze Čtení středověkých paleografických textů a úkol z úvodu do studia historie I.

Řešení:

+Ego adalb[er]tus p[ro]mitto stabilitatem meam et con/uersionem morum meo[rum] et obedienciam/regulam s[an]c[t]i benedicti coram d[e]o et omnbus/s[an]c[t]is eius et abbate augustino presente/

Pro „et“ je zde používána ligatura – to postupně vymizí, prosadí se užití „sedmičkovitého“ znaménka et.

V textu je také ligatura ct, spolu se st jde o častou ligaturu; objevují se i v pozdním středověku

Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii

Zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii. Workshop je pořádán v rámci projektu Český historický atlas, NAKI II DG16P02H010. Představuje spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie. 

Knihy z Národní knihovny jsou opět přístupné online

Rádi bychom Vás informovali, že od 2.11. jsou opět díky dohodě Národní knihovny se správci autorských děl zpřístupněna všechna digitalizovaná díla v Národní digitální knihovně (NDK) pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníkyZ důvodu omezení šíření nelegálních kopií není možné digitalizovaná díla stahovat nebo tisknout, díla lze pouze prohlížet online.

Stáže Českého centra

Kancelář Česká centra nabízí našim studentům stáže v českých centrech v zahraničí, na které mohou využít stipendium Erasmus+. V případě zájmu se obracejte na mgr. Petru Benešovskou na zahraničním oddělení.

 

Uzavření knihovny a změna otevírací doby sekretariátu

V souladu s nařízením vlády rušíme až do odvolání provoz katederní knihovny.

Sekretariát bude prezenčně otevřen v pondělky a ve čtvrtky od 8.00 do 14.00. Po mailu funguje v době úterý až čtvrtek, 8.00–14.00. Dne 22.10 je sekretariát uzavřen.

Změny ve výuce pro MS teams

Základy heraldiky, sfragistiky a genealogie (který se koná jednou za 2 roky), je letos vypsán pro posluchače bakalářského studia archivnictví (magistři jej budou mít příští akad. rok pod názvem Sfragistika, heraldika, genealogie, proto nyní tento předmět mažeme z rozvrhu). Na předmět se mohou hlásit všechny ročníky bc. studia archivnictví. Koná se na MS Teams ve čtvrtek ve 14.10–15.40. S omluvou za předčasné vypsání, M. Kindl.

Aktualizovaný ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR – v příloze+seznam předmětů vypisovaných jednou za dva roky

Novověká diplomatika pro bakalářské studium 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Přístup do elearningu KPVHAS!!!

Distanční výuka katedry (VSS i PVHAS) bude probíhat na platformě MS Teams. Prosíme všechny studenty, aby se do našeho teamu přihlásilili kódem:

„Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování"

 „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování" organizovaný v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“, jehož řešitelem je Státní oblastní archiv v Praze a spoluřešitelem Národní archiv. 

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

Zadávání témat bakalářských/diplomových prací + zadávání do SIS

Vážené studentky, vážení studenti,

 

výběr tématu práce a vedoucí/ho je třeba konzultovat s paní doc. Ivanou Ebelovou.

Následně vyplníte níže přiložený formulář, který vypracujete ve spolupráci s vedoucí/m. Ten následně zašlete ke kontrole opět paní doc. I. Ebelové. Poté se formulář dostane ke mně. Já data zkopíruji do SIS, odkud následně vytisknu úplně nový formulář. Ten podepíše vedoucí práce společně s vedoucí katedry.

Martin Kindl

Nabídka vykonání neplacené studentské praxe v semilském okresním archivu s možností bezplatného ubytování pro jednoho i více studentů najednou

Více v příloze.

S pozdravem PhDr. Daniela Coganová

--
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

PhDr. Daniela Coganova
CZ - State Regional Archives Litomerice
State District Archives Semily
archivist
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

Aktuality

Hlavní pracovní náplň: Inventarizace osobních fondů a institucionální sbírky (Emanuel Rádl...

04. Leden 2021

Sigismundus dei gracia Romano[rum] Rex semper Augustus ac Hungarie Boemie Dal/macie Croacie etc...

04. Leden 2021