FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Konference KPVHAS a NA ČR 2019 - program.

Předběžný program v příloze.

ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ + TERMÍN STÁTNÍCH ZKOUŠEK

 

STÁTNÍ ZKOUŠKY SE USKUTEČNÍ DNE 10. 9. 2019 (PRO OBOR ARCHIVNICTVÍ I VEŘEJNÁ SPRÁVA)

PŘESNÝ HARMONOGRAM BUDE VYVĚŠEN ZDE.

 

Závěrečné práce (bakalářské a magisterské) je třeba odevzdat do SIS i fyzicky na katedru do 20. 8. včetně.

Nezapomeňte si projít pokyny ohledně formální podoby práce.

Do SIS je nutné odevzdat samotnou práci a dále též abstrakt v českém a anglickém jazyce (každý zvlášť).

Rekvalifikační kurz – Němčina pro archivní a badatelskou praxi

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci s dr. Hasilovou z Jazykového centra FF UK, která je hlavní vyučující, pořádá v průběhu zimního a letního semestru ak. roku 2019/2020 vzdělávací Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi.

Kurz se bude konat pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 7. listopadu 2019 do 25. června 2020, ve čtyřhodinových vyučovacích blocích v době od 15,50 do 19,10 hod.

Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Inzerát na místo metodika spisové služby a archiváře

ve Státním ústavu radiační ochrany, v.v.i.
Bartoškova 28
140 00  Praha 4

Pracovní místo pro archiváře

Informace o výběrovém řízení jsou na webových stránkách magistrátu (viz http://urdeska.praha.eu/files/vyberove%20rizeni_AMP_3246_archivar-spec_VR150-19.pdf?ids=Og6uHsluLsvtOOnnymSG6A==  - pokud by odkaz nefungoval, je to výběrové řízení evidenční číslo PER-4938/2019).  

 

"Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj"

Dobrý den,

V příloze zasíláme nabídku pro zájemce z řad posluchačů VŠ - účast na 18. etapě archeologicko-epigrafického výzkumného úkolu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj" prováděného Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě ve spolupráci s AOPK ČR - Správa CHKO Český ráj, Geoparkem Český ráj o.p.s. a dalšími odbornými partnery. Budeme rádi za uveřejnění na Vašich stránkach, nástěnkách a sociálních sítích.

Volný přístup ke knihám nakladatelství Cambridge University Press

Do 12. srpna máme přístup k celé kolekci e-knih Cambridge Books FULL collection nakladatelství Cambridge University Press.

Neváhejte využít tuto možnost a prohlédněte si, případně i stáhněte nějaké tituly. Pomůže to statistikám a budeme mít tak větší šanci, že pak budeme mít trvalý přístup k titulům týkajících se našich oborů.

Ministerstvo kultury – odbor médií a audiovize Brigáda - archivní činnost

Ministerstvo kultury – odbor médií a audiovize

Brigáda - archivní činnost

Dohoda o pracovní činnosti

Náplň práce

· příprava materiálů pro archivaci, následná archivace

· práce s elektronickou spisovou službou

- místo výkonu: Praha 6, Milady Horákové 139

Vstupní předpoklady

· vzdělání: min. student/ka bakalářského studia

· znalost programů MS Office a Excel, spisová služby Ginis výhodou

· samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Nabízíme

- brigádu – dohoda o pracovní činnosti

Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek 20.6. 11-17 hodin.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro návštěvníky otevřou dne 20. června 2019 dvě budovy ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek (každou celou hodinu) budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště.

Sborník Archivum Trebonense 15|2020. Call for papers.

 

Státní oblastní archiv v Třeboni chystá na rok 2020 již 15. číslo svého sborníku, nosným tématem bude Zvíře v historickém kontextu. Své příspěvky, jež redakce přijímá jak do recenzované části, tak do části vyhrazené pro krátké zprávy, můžete předběžně přihlašovat do 30. června 2019 prostřednictvím elektronického formuláře (odkaz v příloze), uzávěrka dokončených příspěvků je 30. listopadu 2019.

Zahájení výstavy Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, kterou uspořádal Památník národního písemnictví. Hlavní letošní výstavní projekt je multižánrovou expozicí, která mapuje dialog české a slovenské kultury v období od počátku devatenáctého století do roku 1939.

 

Vernisáž se uskuteční ve středu 12. června v 18 hodin v letohrádku Hvězda.

Nabídka krátkodobé brigády v Senátu Parlamentu České republiky

Pozice je vhodná zejména pro studenty oboru Veřejná správa a spisová služba. 

Odborná praxe v Archivu výtvarného umění v Praze

Hledáme studenty na stáž a odbornou praxi do Archivu výtvarného umění.

Aktuality

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. Červenec 2019