FilozofickáfFakulta

Knihovna

Knihovna katedry PVHAS obsahuje knihy a periodika s tématikou oborů pomocný věd historických a historie. Kromě českých jsou zastoupeny i publikace v německém, anglickém, italském a ruském jazyce. Fond má rozsah přibližně 15000 jednotek. 

Aktuální výpůjční hodiny naleznete na elektronické nástěnce a na dveřích č. 213.

Informace ohledně doby výpůjček a dalších služeb naleznete také na tomto odkazu:

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/hlavni-budova-ff-uk-nam-jana-palacha-2/knihovna-katedry-pomocnych-ved-historickych-a-archivniho-studia/


Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021